Çekte Sebepsiz Zenginleşme

Çekte Sebepsiz Zenginleşme Çekte Sebepsiz Zenginleşme I. Genel Olarak Çek hamil tarafından ibraz süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmediğinde veya süresinde ibraz edilmesine rağmen ödenmeme durumu tespit ettirilmediğinde hamil, düzenleyen dahil olmak üzere tüm başvuru borçlularına başvuru hakkını kaybedecektir (TTK 808). Hamil, çeki süresinde ibraz edip ödenmeme durumunu tespit ettirerek başvuru hakkına sahip olsa bile … Çekte Sebepsiz Zenginleşme okumayı sürdür