Ekonomik Suçlar

Ekonomik Suçlar Yüz kızartıcı suç kavramı doktrinde çokça tanımlaması yapılmış olmasına rağmen tam olarak anlamını karşılamayan bir suç tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu haliyle aslında hiçbir karşılığı olmayan suç tipidir demek yerinde olacaktır. Yüz kızartıcı suçlar 1982 Anayasasının 76. Maddesinde “ .. zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, gibi … Ekonomik Suçlar okumayı sürdür