Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mal Kavramı

Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mal Kavramı 1. Edinilmiş Mal Kavramı ve Koşulları Edinilmiş mal kavramı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun (TMK) 219/1 madde hükmünde “Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda edinilen mal karşılığı verilerek elde edilmişse edinilmiş mal olarak, karşılığı verilmeden elde edilmişse … Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mal Kavramı okumayı sürdür