Adana ilinde bünyesinde uzman boşanma avukatları barındıran ARTE Hukuk & Danışmanlık Bürosu, çekişmeli boşanma veya anlaşmalı boşanma davalarında istediğiniz sonuçları, hak kaybı yaşamadan alabilmeniz için müracaat edebileceğiniz seçkin hukuk büroları arasında yer alır.

Aile, bireylerin birbirlerini destekledikleri ve bir arada bulundukları sürece mutlu oldukları bir kurumdur. Ancak çeşitli nedenlerle aileyi oluşturan bireylerin anlaşmazlığa düşmeleri veya haksızlığa uğramaları durumunda boşanma ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Hukuk, insanların haksızlığa uğramadan yaşayabilmeleri ve düzenin korunması için getirilmiş kurallar bütünüdür. Hukuk kuralları, yaşanan olayların çeşitliliği nedeniyle zaman içerisinde güncellenir ve her ihtiyaca uygun hale getirilmeye çalışılır. Bu nedenle çok ayrıntılı madde ve hükümlere sahiptir. Hukuk diline hakim olmayan insanların, hukuki süreçte haklarını tam olarak bilmeleri ve hak kaybı yaşamadan davalarının sonuçlandırılmasını sağlayabilmeleri her zaman mümkün olmamaktadır.

Özellikle taraflardan birinin boşanma davası sürecinde avukatla temsil edilmesi, diğer tarafın zor durumda kalmasına neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamanız için Adana boşanma avukatları olarak sizlere destek olabilmek için çaba göstermekteyiz.

Boşanma Hangi Durumlarda İstenebilir?

Türk Medeni Kanunu, Aile hukukunu düzenlerken ailenin devamlılığının sağlanmasını esas almıştır. Ancak bazı zaruri durumlarda aileyi oluşturan bireylerin yaşamlarını fiziki ve ruhsal olarak daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla, ayrılma esaslarını da boşanma hukuku başlığı altında düzenlemiştir.

Hangi durumlarda boşanma talep edilebilir?

 • Yaşamı olumsuz etkileyecek şiddetli geçimsizlikler
 • Karakter uyuşmazlıklarının, bir arada bulunmayı zorlaştıracak boyutlara ulaşması
 • Aile bireylerinin yaşamını olumsuz etkileyen ve süreklilik arzetmeye başlayan tartışmalar
 • Onur kırıcı hakaretler
 • Fiziki veya psikolojik şiddet
 • Tarafların birbirlerinin güvenini sarsıcı eylem ve filler
 • Evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi

gibi genel nedenler boşanma talebine konu olabilmektedir. Bu maddeler genişletildiğinde farklı sebeplerde dahil edilebilmektedir. Yargıtay 2. Dairesinin emsal teşkil eden kararında, eşlerin ayrı yatması veya yatağını ayırmasının da boşanmaya ve manevi tazminata sebep teşkil edeceği vurgulanmıştır.

Bazı sebeplerse, boşanma için özel sebep olarak nitelendirilmiştir. Boşanmaya özel sebep teşkil eden durumlar ise şunlardır:

 • Eşin zina yoluyla aldatılması (Türk Medeni Kanunu 161. Maddesi)
 • Onur kırıcı davranışlar ve hayata kast edilmesi (Türk Medeni Kanunu 162. Maddesi)
 • Suç işlenmesi ve haysiyetsiz bir yaşam sürülmesi (Türk Medeni Kanunu 163. Maddesi)
 • Eşlerden birinin diğerini terk etmesi (Türk Medeni Kanunu 164. Maddesi)
 • Akıl hastalığı gibi aklı melekelerin kullanılmaması gibi durumlar (Türk Medeni Kanunu 165. Maddesi)

ARTE Hukuk & Danışmanlık Bürosu Adana boşanma avukatları olarak sizleri hukuki zeminde temsil ederek hak kaybına uğramamanız için çaba gösteriyoruz.

0536 708 6518Randevu