Bazı sebeplerse, boşanma için özel sebep olarak nitelendirilmiştir. Boşanmaya özel sebep teşkil eden durumlar ise şunlardır:

 • Eşin zina yoluyla aldatılması (Türk Medeni Kanunu 161. Maddesi)
 • Onur kırıcı davranışlar ve hayata kast edilmesi (Türk Medeni Kanunu 162. Maddesi)
 • Suç işlenmesi ve haysiyetsiz bir yaşam sürülmesi (Türk Medeni Kanunu 163. Maddesi)
 • Eşlerden birinin diğerini terk etmesi (Türk Medeni Kanunu 164. Maddesi)
 • Akıl hastalığı gibi aklı melekelerin kullanılmaması gibi durumlar (Türk Medeni Kanunu 165. Maddesi)
Ceza Davalarında Avukat Gerekli mi?

Ceza davaları, içeriği ve mahkumiyetle sonuçlanabilecek sonuçları nedeniyle önemli davalardır.

 • Yanlış yapılan savunmalar,
 • Anlatılmak istenilenlerin tam olarak ifade edilemeyişi,
 • Ceza hukuku hakkında bilgi sahibi olunmaması ve
 • Üslup hataları

nedeniyle suçla hiç ilişiği olmasa dahi kişinin cezai müeyyidelerle karşılaşılabilme ihtimali bulunur.

Yerel mahkeme ceza verdiğinde haklarını bilmeyen kişiler ne yazık ki dilekçe ile bir üst mahkemeye itirazda bulunduklarında cezanın kesinleşmeyeceğini, önce bölge mahkemesi daha sonra da Yargıtay’a başvurulması gerektiğini ve bu süreyi tutuksuz geçirebileceklerini bilmedikleri için itiraz sürelerini kaçırarak aldıkları cezanın kesinleşmesine neden olmaktadırlar.

Ne zaman ve nereye başvurulması gerektiği, yazılacak dilekçenin içeriği ve sürecin takibi hukuki konulara hakimiyet gerektirdiği için bir avukatla temsil edilmek ceza davalarında son derece önemlidir.

Mahkeme heyeti duruşma salonunda bulunanları ve gerçekte neler olduğunu bilmediği ve sadece deliller ve ifadelere dayalı bilgi aldıkları için, tarafların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri gerekir. Ancak hukuki bilgiye sahip olunmadığında hak kaybı yaşanabilmektedir.

Bu nedenlerle özellikle ceza davalarında alanında uzman ceza avukatı ile temsil edilmek, her zaman büyük önem arzetmektedir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatının baktığı davalar daha çok diğer insanlara zarar verme, sistemi bozma, görevi kötüye kullanma ve ihlal konuları ile ilgilidir. Ceza avukatının baktığı davaları şu şekilde sıralayabiliriz,

 • Cebir, şiddet ve eziyet
 • Şantaj ve tehdit
 • Kasten ve taksirle yaralama
 • Taksirle adam öldürme
 • Cinsel taciz
 • Özgürlüğü kısıtlayıcı durumlar
 • Konut dokunulmazlığı ihlalleri
 • Hakaret ve dolandırıcılık
 • Hırsızlık ve dolandırıcılık olayları
 • Mala ve cana zarar verme
 • Huzuru bozma
 • Haberleşme ve gizlilik ihlalleri
 • Özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edilmesi
 • Mühürde sahtecilik ve mühür bozma
 • Suç ve suçluyu övme
 • Fuhuş ve müstehcenlik
 • Görevin kötüye kullanılması
 • İhalelerde hile yapılması
 • Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek
 • Suçu bildirmemek, gizlemek
 • Cumhurbaşkanına hakaret
 • Resmi ve özel belgelerde sahtecilik yapılması
0536 708 6518Randevu