İşçi mahkemesi avukatları, işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ücret ve çalışma saatlerinin yasalara uygun bir şekilde ayarlanması, fesih süreçlerinin yönetilmesi ve toplu iş sözleşmeleri ile toplu işten çıkartılma süreçlerine kadar çok geniş bir alanda hukuki süreçleri takip ederler. İş ve işveren arasında veya çalışanlar ve kurumlar arasında hukuki danışmanlık yaparlar.

Çalışanların yasalarca belirlenmiş haklarının korunması önemli bir husustur. Çünkü çalışanların büyük bir kısmı sahip oldukları yasal hakları bilmemekte ve haklarını hukuki zeminde arayamamaktadırlar. Bu noktada haklarının bir avukat aracılığı ile savunulması, sahip oldukları hakların korunması ve hak kayıpları yaşamamaları açısından önemlidir.

Adana işçi mahkemesi avukatları, dava ve taraflar arasındaki arabuluculuk süreçlerini yöneterek yasaların tanıdığı hakların gasp edilmesinin önüne geçmeye çalışırlar.

İşçi Mahkemesinde Avukatların Yaptığı Çalışmalar

İşçi mahkemelerinde avukatların yaptığı çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz,

 • İşe iade davalarının açılması ve takibi,
 • Fazla mesai yaptığı halde hak ettiği ücreti alamayan çalışanların haklarının savunulması,
 • Fesih, ihbar ve kıdem tazminatı davalarında çalışanların haklarının savunulması,
 • İş kazaları ve maddi manevi tazminat süreçlerinin yönetilmesi,
 • Hizmet tespit davası ve kötü niyet tazminat davalarında sürecin takip edilmesi ve yasal hakların savunulması,
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanmasında ve imza atılmasında sürecin takip edilmesi,
 • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda sürecin takip edilmesi,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve özlük dosyalarının düzenlenmesi,
 • Şirket danışmanlıkları ve taleplerin değerlendirilmesinde,

yasalara uygun çalışma yaparlar.

İşçi mahkemesi davalarında tecrübe ve hukuki bilgi önemlidir. Hak kayıplarının yaşanmaması ve yasalara uygun sözleşmelerin hazırlanmasında ve gerektiğinde mahkeme yoluyla hak arayışlarında, bu alanda uzman bir avukat aracılığı ile temsil edilmek, olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

İşe İade Davası

İşçi ve çalışanlar tarafından en çok açılan davalardan biri işe iade davasıdır. Çalışanlar tarafından yasal olmayan veya geçerli bir sebep gösterilmeden işten çıkarılmalar karşısında açılabilen bir dava türüdür.

İşe yeniden iade davalarında işçilerin işlerine iade edilmesi veya iade gerçekleşmeyecekse 4 ay boşa geçen süre ve 4 ila 8 ay arasında işe başlatmama tazminatı talep edilebilmektedir.

İşten çıkarılma sonrasında 1 ay içerisinde arabuluculuğa başvuruda bulunulur. Taraflar bu süreçte anlaşamazlarsa; iki hafta içerisinde davanın açılması gerekir. Bu sürenin kaçırılması, davanın reddine sebep olmaktadır. Bu nedenle bu sürecin bir avukat tarafından yürütülmesi önemlidir.

İşe İade Davası Şatları

İşe iade davasının açılabilmesi için belli şartlar vardır.

 • İş yerinde çalışan sayısının en az 30 olması,
 • Dava açılacak iş yerinde en azından 6 ay çalışılmış olması,

İşten çıkarıldıktan sonra ihbar veya kıdem tazminatının ödenmiş olması, işe iade davası açılmasını engellemez. Tazminat alındıktan sonra da dava açılabilmektedir.

0536 708 6518Randevu