Miras, bir kişinin ölümü veya gaipliğinin kesinleşmesi sonrası, hukuki olarak sahip olduğu mal varlıklarının veya borç yükümlülüklerinin, vasiyetname ile miras bıraktığı kişilere veya hısımlığı bulunan yakınlarına kalmasıdır. Borç yükümlülüklerinin nasıl halledileceği veya malın nasıl paylaşılacağı gibi konularda anlaşmazlık yaşanması halinde miras davalarının miras avukatı tarafından takip edilmesi önemlidir.

Miras paylaşımı ile ilgili davalar Türk Medeni Kanununda yer alan Miras Hukuku’na göre yürütülür. Bu konularda bilgi sahibi olunmadığında hak kayıplarının yaşanması her zaman ihtimaller dâhilindedir. Mirasla ilgili maddeler medeni kanunumuzda çok geniş bir alana yayılmıştır ve alanında uzman bir avukat tarafından dava takip edilmediğinde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Miras Davalarının Yürütülmesi

Mirasla ilgili davalara, miras paylaşımı yapılacak kişinin son yerleşim kaydının bulunduğu yetkili mahkemede bakılır. Yazılacak dilekçelerin konuya ve usule uygun yazılması, istek ve taleplerin medeni hukukta belirtilen maddelere uygun bir dille ifade edilmesi gerekir.

Hukuki olarak iki tür mirasçı bulunmaktadır.

  • Yasal mirasçı
  • Atanmış mirasçı

Mirasçılarla birlikte davalarda tereke kavramı çokça kullanılan bir kavramdır. Tereke nedir? Tereke, kişiyle bir bağlantısı olmayan ve mirasçılara intikal edecek olan mal varlığıdır.

Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan bağı olan, evlatlığı veya alt soyu ile sağ olan eştir. (Türk Medeni Kanunu 495-501)

Atanmış mirasçılar, miras bırakan kişinin kendi iradesi ile mirasın bir kısmını veyahut tamamını bıraktığı kişidir.

Mirasta Mal Paylaşımı

Miras paylaşımında yakınlık derecelerine göre paylaşım yapılır. Birinci derece yakını yoksa ikinci derece yakınlarına, ikinci derece yakınları yoksa üçüncü derece yakınlarına bakılır.

Birinci Derecede Bulunan Yasal Mirasçılar

Birinci derecede bulunan miras bırakılanlar mirasçının altsoyu, çocukları, varsa torunlar ve bunların çocukları şeklinde sıralanırlar. İlk hak miras bırakanın eş ve çocuklarıdır. Bu derecede bulunan çocuklardan biri vefat etmişse, onun hakkı çocuklarına bırakılır.

İkinci Derecede Bulunan Yasal Mirasçılar

İkinci derecede bulunanlar, miras bırakan kişinin anne ve babasıdır. Bu durumda ilk miras bırakanın birinci derecede mirasçısının bulunmaması gerekir. Anne ve baba sağ değilse, miras hakkı kardeşlerine geçer.

Üçüncü Derecede Bulunan Yasal Mirasçılar

Eğer miras bırakanın birinci ve ikinci derecede mirasçıları yoksa büyükbabası ve büyükannesi yasal mirasçıları olur. Eğer onlarda sağ değilse, onların yasal mirasçılarına kalır.

Eğer miras davalarında birden fazla mirasçı varsa ve aralarında anlaşmazlık ortaya çıkmışsa, miras davalarına hakim olmayan bir avukat olmadan, hak aramak ve yasaların tanıdığı hakları alabilmek çok kolay olmamaktadır.

Adana ilinde alanında uzman ve konuya hakim miras avukatı ihtiyaçlarınızda, ARTE Hukuk & Danışmanlık Bürosu avukatlarından, davaların istediğiniz doğrultuda sonuçlanabilmesi amacıyla yardım talep edebilirsiniz.

0536 708 6518Randevu