Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, kullanılan teknolojiye bağlı olarak mağdur olunan durumlarda mağduriyetlerin giderilmesi, kuralların düzenlenmesi ve gerektiğinde yaptırımlarla yeni mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir hukuk alanıdır.

Günümüzde teknolojik gelişmelerin her alana yayılması ile birlikte hukuki alanda da yeni düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Özellikle internet ağının yaygınlaşması, içerisinde bilgi bulunan cihazların diğer cihazlar tarafından erişilebilir hale gelmesi ile birlikte siber suç oranlarında büyük artışlar meydana gelmiştir.

 • Yapılan paylaşım ve yayınlarla kişilik haklarının ihlali,
 • İnternet ortamında hakaret,
 • Veri hırsızlığı,
 • Varolan verilerin değiştirilmesi,
 • Bilgi aktarımında gizlilik ihlali,
 • Şahıs ve kurumlara ait bilgi sistemlerine girme,
 • Verilerin tahrip edilmesi,
 • Kart bilgilerinin ele geçirilmesi ve kullanılması,

gibi faaliyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla tedbirler alınmıştır. Bu düzenlemeler ile bilişim alanında yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmış böylece suç unsurlarının tespiti hızlandırılmıştır.

Bilişim Hukuku ve Kapsamı

Bilişim hukuku, teknoloji ve iletişim ile ilgili olsa da doğal olarak diğer hukuk alanları ile de iç içedir. Çünkü teknolojik gelişmeler ve özellikle internet dünyasında meydana gelen gelişmeler bilgi ve bilişiminin çok geniş bir alana yayılmasına ve farklı kullanım alanlarına hitap etmesine de neden olmuştur.

 • Kişisel verilerin korunması,
 • İnternet üzerinden yapılan sözleşmeler ve kabul edilen metinler,
 • Telif hakları ve izinler,
 • Kullanılan yazılımlar ve yazılımların lisansları,
 • Belgelerin korunması,
 • Sosyal paylaşımlar ve içerikleri

ile ilgili konuları kapsamaktadır. İnternet sağlayıcılar verileri kaydetmekle yükümlü oldukları için, internet üzerinden yapılan tüm işlemler kolayca tespit edilebilmektedir.

Bilişim Hukuku Suçları

Genel olarak bilişim suçları, bir ağ üzerinden başka bilgisayarlara izinsiz bağlanarak yasadışı faaliyetler için zemin hazırlanmasıdır. Bilişim suçları tabirinin kullanılabilmesi için önemli olan bir fiilin izinsiz yapılıyor olmasıdır. İki bilgisayarın veya akıllı telefonun eşleştirilerek birbirlerine bağlanması ve dosya transferleri illegal değildir.

İşlendiğinde başkalarının haklarının çalındığı, mağdur edildiği, tahribata neden olunduğu, kişilik haklarının ihlal edildiği durumlar kapsam alanındadır.

 • Dolandırıcılık,
 • Örgütlü bahis ve kumar,
 • Yasalara uyun olmayan yasadışı yayınlar,
 • Bir başkasının bilgisayarına veya elektronik aletine izinsiz olarak erişim sağlanması ve zarar verilmesi,
 • İnternet veya bilgisayar sistemleri kullanılarak yapılan sahtecilik,
 • Bilgisayar yazılımlarının izinsiz olarak kullanılması,
 • Ticari sırların, internet ve bilgi ağı üzerinden çalınması,
Siber Suçlar

Siber suç, bilgisayar veya bilgisayar görevi gören cihazlar ile internet kullanımı ile ortaya çıkan suçlardır. Siber saldırılarda internet, bilgisayar ve diğer cihazlar yoluyla internete bağlanan kişilerin bilgi güvenliği tehlikeye atılmış olur.

İnternet üzerinden işlenen her suç, siber suç değildir. İşlenen suçun siber suç olarak tanımlanabilmesi için, bir başkasının sistemine izin alınmaksızın girilmesi ve bu sistem üzerinde fiili olarak değişiklik yapılmış olması gerekir. Bu tür suçlarda, hedef her zaman bir kişi olmaz. Mal varlığı, özel bilgiler veya diğer ağlarla bağlantılı sunucu da olabilir.

0536 708 6518Randevu