Uyuşmazlıkların henüz dava aşamasına geçilmeden, sulh ile çözüme kavuşturulması ve tüm tarafların anlaşabileceği ortak noktalarda buluşulabilmesi hem maliyet açısından hem de zamandan tasarruf edilebilmesi açıcından önemlidir. Dava ve uyuşmazlık çözümü için avukat yardımı almak, sorunların mahkemeye yansıtılmadan çözüme kavuşturulmasında oldukça etkili olmaktadır.

Adana ARTE Hukuk & Danışmanlık bürosu, uzman avukat kadrosu ile müvekkillerin hukuki çözüm arayışı ile sorunları mahkemeye yansıtmadan, hızlı ve pratik çözümler sunabilmektedir.

Uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında hukuki bilgi ve tecrübeler, tahkim yolundaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulabilmesinde önemlidir. Uyuşmazlıklarda muhatap olan tarafların başvuruları halinde, arabuluculuk hükümleri sayesinde sorunları mahkemeye yansıtmadan çözüme kavuşturmak mümkündür.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü ve Çözüm Yolları

Uyuşmazlıkların çözülmesinde izlenebilecek yolları şu şekilde sıralamak mümkündür.

  • Tahkim yolu ile uyuşmazlık çözümü
  • Sulh yolu ile çözüm
  • Dava ile çözüm

Uyuşmazlıklar tahkim yoluna gidilerek çözülmek istendiğinde sorunlar, hakem olarak adlandırılan bağımsız kişiler tarafından çözüme kavuşturulur. Tahkim, ulusal ve uluslar arası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uluslar arası tahkim yoluna gidildiğinde sorunun çözümü için uluslar arası ve Türk usul yasalarına uygun şekilde tenfiz edilmesi gerekir.

Tahkim yolu ile sorunların çözümüne gidilmesinin önemli sebeplerinden biri, yargı sürecinin daha hızlı sonra erdirilmesidir. Ancak diğer uyuşmazlık çözüm yollarına göre daha masraflı bir yoldur.

Dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra tarafların bir araya gelerek anlaşmalarına sulh yolu ile çözüm veya sulh olma denilmektedir. Taraflar açısından hem zaman hem de sürecin maddi külfete sebep olmaması açısından en pratik ve doğru yaklaşımdır.

Uyuşmazlıkların çözümü için dava yolu tercih edildiğinde sürecin ne kadar süreceği, dava avukatlarına ve delillerin yeterliliğine bağlıdır. Taraflar uyuşmazlığın çözümü için mahkeme kararını beklemek zorunda kalacakları için süreç uzun bir zaman alabilmektedir.

Çözüm Sürecinde Arabuluculuk

Taraflar sorunların çözümü için birlikte başvurduklarında arabuluculuk hükümleri esas alınarak hareket edilir. Arabuluculuk sürecine,

  • Taraflar,
  • Avukatlar,
  • Sürece dahil olanlar

katılmaktadır. Arabuluculuk ve uzlaşma faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve ne kadar devam edeceği tarafların amaçları ile bağlantılıdır. Tarafların beklenti ve amaçları birbirleri ile çakışacak olursa sorunlu olan kısımlar çözülmeye ve taraflar uzlaştırılmaya çalışılır. Taraflar problem çözmeye odaklı olmadıklarında, farklı yöntemlerle uzlaşı sağlanmaya çalışılır.

Problem çözmek zorlaştığında tarafların sorunun çözümünde katılımcı, uzlaşmacı ve sorunun çözülmediğinde ortaya çıkabilecek problemlerin farkında olmaları sağlanır.Arabulucular, tarafların mümkün olduğunca empati odaklı hareket etmelerini sağlamaya çalışırlar. Çünkü sadece kendi çıkarlarını düşünen bir taraf olduğunda uyuşma sağlanması zorlaşmaktadır.Arabulucular, sorun teşkil eden problemleri tespit ederek çözüm odaklı fikirler ortaya koyarlar. Tarafların, problemler çözüldüğünde elde edileceklerin ne kadar avantajlı olduğunu görmeleri sağlanmaya çalışılır.Görüşmeler çıkmaza girdiğinde veya anlaşmadan uzaklaşıldığında yapılabilecek en doğru yaklaşım tarafların katılımı ile yapılacak bir müzakeredir. Bu müzakerelerde tarafların iletişim halinde olması ve birbirlerini anlamaya çalışmaları olumlu sonuçlar alınmasında önemlidir.

0536 708 6518Randevu