Hukuk müşavirliği, kurumların veya bireylerin sözleşme, hukuki düzenlemeler, yasal faaliyetler, dava ve soruşturma takipleri ile uyuşmazlıklar hakkında bilgi verilmesi ve tavsiyelerde bulunulmasıdır. Özetle birey veya kurumların hukuki konularda bilgilendirilmesidir.

Hukuk müşavirliği bireysel ve kurumsal olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir.

Bireysel hukuk müşaviri,

 • Yapılan sözleşmelerin hukuki alanda uygunluğu ile ilgili bilgi verir.
 • Yapılacak işlemlerin hukuki sonuçları hakkında bilgi verilir.
 • İcra, şikayet ve dava gibi hukuki sorunlarda süreci takip edip müdahale eder.

Şirket hukuk müşaviri,

 • Şirketlerin kuruluşu, birleşme ve devralınmaları,
 • Sermaye artırım ve indirimleri,
 • Vergi ve yasal konularda danışmanlık hizmeti,
 • Hukuki konulardaki dava ve başvuru takipleri,
 • İnsan kaynakları, sözleşmeler ve beyanların incelenmesi,
 • İhtarnameler, tapu ile ilgili yasal süreçler, alım ve satımlarda danışmanlık,
 • Şirketlerin ceza davalarının takibi,

gibi konularda şirketlere danışmanlık ve takip hizmetleri verir.

Hukuk Müşaviri ve Özellikleri

Hukuk müşaviri geniş bir alanda hukuki bilgi ve yetilere sahip olmalıdır. Şirket ve bireylerin yeni düzenleme ve gelişmelere ayak uydurabilmesi amacıyla yasal değişimleri takip eder. Böylece danışmanlığını yaptığı kurum ve kişilerin yasalar karşısında mevcut duruma adapte olmasını sağlar.

Hukuk müşavirliği gelişime açık ve öğrenmeye odaklı bir alan olduğu için hukuk müşavirinin şu özellikleri taşıması gerekir,

 • Ayrıntılı inleme ve analiz yeteneğine sahip olması,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve girişken,
 • Öğrenmeye ve her durumda kendisini geliştirmeye yatkın,
 • Stres ve kaygı yönetiminde başarılı,
 • Sorunlara hızlı çözüm bulabilen çözüm odaklı yaklaşıma sahip,
 • Yönetici becerilerine haiz,
 • Hukuki alanda kendisini geliştirmiş ve bu alanda bilgili

olmalıdır.

Çoğu zaman hukuk müşaviri ile avukatlık birbirine karıştırılsa da hukuk müşavirliği ile avukatlık farklı alanlardır. Hukuk müşaviri olabilmek için hukuk fakültesini bitirmek yeterlidir ancak avukat olabilmek için aynı zamanda hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat stajını tamamlayarak staj bitirme belgesini de alması gerekir.

Bu durumda avukatlar da hukuk müşaviri olarak görev yapabilmektedirler. Ancak ister avukat olsun ister hukuk müşaviri olsun asıl önemli olan, yukarıda bahsettiğimiz hukuk müşaviri özelliklerini taşıyor olması önemlidir. Çünkü hukuk müşavirliği kişilerin veya şirketlerin tüm hukuki sorumluluğunu da üzerine almak demektir. Yapılacak hatalar ve eksiklikler telafisi zor büyük zararlara da neden olabilmektedir.

Hukuk müşavirliği sadece meslek olarak icra edilebilecek bir alan değildir; kendisini geliştirmeyi ve sürekli öğrenmeyi de gerekli kılan bir alandır. Hukuki alanlar büyük sorumlulukları beraberinde getireceği için hukuk müşaviri seçiminde seçici olmak önemlidir.

Adana ARTE Hukuk & Danışmanlık bürosu olarak bu alandaki boşluğu mümkün olduğunca doldurmaya çalışıyoruz. Hukuki konularda danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla, uzman ekibimizden her zaman talepte bulunabilirsiniz.

0536 708 6518Randevu