İş ve sosyal güvenlik hukuku, işçi ve işverenin haklarını ifade eden hukuk alanıdır. İşçi ve işverenin haklarını nasıl kullanabileceklerini ve gerektiğinde haklarını nasıl savunmaları gerektiğini iş ve sosyal güvenlik hukuku ile öğrenirler.

Çalışma hayatında işe alma, işten çıkarma, çalışandan memnun olmama, yeni işe alımlar gibi durumlarda bu hukuk alanındaki kurallar geçerli olmaktadır. Çalışma hayatında hem çalışan hem de işverenler için her şey istedikleri gibi olmayabilir. Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ve karşılanmayan talepler sonrası çalışma hayatının düzenlenmesi ve her iki taraf için de hak kayıplarının yaşanmaması için iş ev sosyal güvenlik hukuku oluşturulmuştur.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İlkeleri
 • Çalışanlara ait izinler
 • Malulen emekli olma koşulları
 • Ödenmesi gereken sigorta primleri
 • Çalışma koşulları

ve diğer konular bu hukuk alanı ile düzenlenmektedir. Bu haklar oluşturulurken sadece çalışanların değil aynı zamanda işverenlerin hakları da gözetilir.

Hakların savunulabilmesi ve herhangi bir hak kaybı yaşanamaması amacıyla bazı ilkeler oluşturulmuştur. Bu ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz,

 • Çalışanların haklarının korunması

Çalışanlar işverene bağımlı oldukları için yasalarca korunmaya ihtiyaç duyarlar. Keyfi tutum ve davranışlar karşısında çalışanların mağdur olmaması için, çalışanların hakları yasalarca korunma altına alınmıştır.

 • Yasaların çalışanın haklarını gözetmesi

Çalışma hayatı ile ilgili davalarda, yasal bir boşluk veya eksiklik bulunduğunda çalışan lehine karar alınır. Bu maddenin amacı, çalışanların mağdur edilmesinin önüne geçilmesidir.

 • Çalışanların kişilik haklarının korunması

İş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışanları sadece maddi yönden koruma altına almaz, aynı zamanda kişilik haklarını da güvence altına alır. Emeklerinin karşılığının verilmesi, uzun çalışma saatleri ile yıpranmaların önüne geçilmesi, hakaret ve aşağılamanın engellenmesi bu ilke kapsamında değerlendirilir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Önemi

İş ve sosyal güvenlik hukuku işverenin ve çalışanların sahip oldukları yasal haklardan haberdar olmaları ve gerektiğinde bu haklarının mahkemeler kanalı ile kullanabilmeleri açısından önemlidir.

İşverenler, çalışanlara karşı yükümlülüklerini ve haklarını bu yasalar sayesinde bilir. Zarara uğramamak ve üretim sürecinin aksamaması için çalışanların kendilerine karşı ne gibi yükümlülükleri olduğunu ve bu yükümlülükler karşısında nasıl hareket edeceklerini öğrenirler.

Çalışanlar, bu hukuk alanı sayesinde uğradıkları haksızlıklar karşısında neler yapmaları gerektiğini, maddi ve manevi olarak kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrenmiş olurlar.

Çalışma hayatını düzenleyen yasalar, hem işveren hem de çalışanların devletle ilişkisini düzenleyerek, ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramadan devamlılığını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Her iki tarafın da hakları yasalar nezdinde devlet tarafından güvence altına alınmıştır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Avukatlık Hizmetleri

Hangi alan olursa olsun, yasalar tüm konuları ele alacak şekilde ayrıntılı ve titiz bir şekilde hazırlanır. Zaman içerisinde ortaya çıkan yeni durumlar karşısında da, yeni koşulları karşılayabilecek düzenlemeler yapılır. Tüm bu ayrıntıların bilinmesi, güncel alınan kararların takibi ve neler yapılabileceği tam olarak bilinemeyebilir.

Hem işverenler hem de çalışanlar açısından herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına bir avukatla temsil edilmek, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önemlidir. Adana ARTE Hukuk & Danışmanlık bürosu avukatları olarak işverenlerin ve çalışanların mağdur olmaması açısından, uzman avukatlarımızla bu alanda yaşanan gelişmeleri ve güncel kararları takip etmekteyiz.

 • Yasal haklarınızın bilinmesi,
 • Dava açılma süreci,
 • Davaların takibi,
 • Dilekçe ve evrakların hazırlanması,
 • İlgili kurum ve makamlara gerekli yazıların gönderilmesi,
 • Yüksek mahkemelerce alınan içtihat niteliğindeki kararların mahkemeye sunulması

ve davaların sonuç aşamasına kadar gerekenleri titizlikle yerine getirmekteyiz.

0536 708 6518Randevu