Tazminat, maddi ve manevi zararların karşılanmasıdır. Tazminat hukuku, hukukunun “zarar” olarak tanımladığı durumlarda uygulanır ve uğranılan zararların miktarı nispetinde, zararın karşılanabilmesi için yapılması gerekenleri ifade eder.

Zarar, tazminat hukukunda önemli bir kavramdır çünkü bu tanımla bir kıyas yapılarak kayıpların karşılanması gerekir. Zarar, vatandaşın hukukla korunan maddi ve manevi sahip olduklarının, isteği dışında ortaya çıkmış olan,

 • Eksilmeleri
 • Değişimleri
 • Kayıpları

ifade eder. Tazminat hukukuna göre bir eylem sonrası, herhangi bir zarar meydana gelmemişse tazminat hakkı da ortaya çıkmaz. Bir fiil hukuka aykırı olabilir ancak bir fiilin hukuka aykırı olması tazminat sebebi değildir. Tazminat hakkı sadece “zarar” oluştuğunda doğar.

Diğer önemli bir nokta ise, zarar meydana geldiği halde, zararı ortaya çıkaran fiil hukuka aykırı değilse bu durumda da tazminat hakkı doğmaz.

Yani tazminat hakkının doğabilmesi için bir fiilin,

 • Hukuka aykırı olması,
 • Maddi veya manevi zarar ortaya çıkarması,
 • Zarara uğrayan kişinin ağır kusurunun bulunmaması,
 • Fiilin hukuka aykırı ve zarar ile neden sonuç ilişkisinin bulunması

gerekir. Bu şartlar yerine geldiğinde zararın boyutuna göre maddi veya manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Tazminat Hukukunda Zarar Türleri

Tazminat hukukunda zarar türleri şu şekilde sıralanmıştır,

 • Maddi zararlar
 • Manevi zararlar
 • Kişilere ilişkin zararlar
 • Nesnelere ilişkin zararlar
 • Doğrudan ve dolaylı yoldan zararlar
 • Doğrudan etkilenen zararlar
 • Dolaylı yoldan etkilenen zararlar
 • Gerçekleşmiş zararlar
 • Gerçekleşecek zararlar
 • Olumlu zararlar
 • Olumsuz zararlar
 • Somut zararlar
 • Soyut zararlar

Maddi zarar, insanların sahip oldukları nesnelerle ilgili zararlardır. Manevi zarar, insanların kendi varlıkları ile ilgili zararlardır. Yaşanan bir olaydan dolayı para, mal ve mülk kayıpları maddi, haysiyetinin zarar görmesi ise manevi zarar olarak ifade edilebilir. Bir olay sonrası bir birini etkileyen durum söz konusu ise hem maddi hem de manevi tazminat hakkı doğabilir.

Maddi zarara konu olan durumlar, sadece yaşanmış olayla ilgili değil gelecekte uğranacak zararla da ilgilidir. Elde edilecek kârdan mahrum kalmak, imkânların kısıtlanması veya imkânların elden gitmesi de bu kapsamda değerlendirilir.

Manevi zararlar,

 • Şeref,
 • Haysiyet,
 • Onur,

gibi kavramlarla ilgilidir. Sebep olunan bir olay sonrası, toplum nazarında şeref ve haysiyetinin zedelenmesi de manevi zarar olarak nitelendirilir.

Tazminat Hukuku ve Avukatların Önemi

Tazminat hukuku kapsamında hak kaybı yaşanmaması, hem maddi hem de manevi tazminat haklarının kullanılabilmesi önemlidir. Tazminat hukuku, kişilerin sadece geçmişte ve bugünde uğradıkları zararları telafi etmez; gelecekte elde edecekleri ve mahrum oldukları kayıpların telafisini de mümkün kılar.

Tazminat davalarında uğranılan zararların tam olarak telafi edilebilmesi amacıyla, alanında uzman avukatlarla temsil edilmek önemlidir.

 • Trafik kazası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminatları,
 • İş kazası ve haksız işten çıkarılmalar nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Hakaret, saldırı ve suçlama gibi durumlarda uğranılan zararların telafisi için açılan tazminat davaları,
 • Boşanma davası ile ilgili açılan maddi ve manevi tazminat davaları

ve diğer davalarda Adana ARTE Hukuk & Danışmanlık bürosu avukatları olarak haklarınızı tam olarak alabilmeniz için her zaman yanınızdayız.

En Çok Görülen Tazminat Davaları
 • Kıdem ihbar tazminat davası
 • Boşanma sonrası maddi ve manevi tazminat davası
 • Nişan atılması nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davası
 • Hakaret nedeniyle açılan tazminat davaları
 • Sözleşmeye uygun davranmama nedeniyle açılan tazminat davaları
 • İş kazası sonrası açılan tazminat davaları
 • Tıbbi müdahale sırasında yapılan hatalara karşı açılan tazminat davaları
 • Meslek hastalığı tazminat davası
 • Yaralanma nedeniyle açılan tazminat davaları
 • Trafik kazası nedeniyle yaralanma, hasar ve ölüm nedeniyle açılan tazminat davaları
0536 708 6518Randevu