Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Tarafından admin - İçinde:

Kıdem Tazminatı Alma Şartları, Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? Çalışan hangi durumlarda tazminat almaya hak kazanır, hangi durumlarda tazminat alamaz? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanların işten ayrıldıklarında aldıkları bir tür tazminattır. Bu tazminat, çalışanların işverenleriyle olan hizmet süresine bağlı olarak hak ettikleri bir ödemedir. Kıdem tazminatı, işçi haklarının korunması ve işveren ile çalışan arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kıdem tazminatı alma şartları, İş Kanunu’nda belirtilmiştir. İş Kanunu’na göre, bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için birtakım şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartları yerine getirenler kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadırlar. Kıdem tazminatı alma şartları şunlardır:

 1. İşveren tarafından haksız şekilde işten çıkarılmış olması veya işçinin haklı nedenle derhal fesih yapması.
 2. Zorunlu sağlık sebepleri ile işten ayrılmak.
 3. Emeklilik nedeni ile işten ayrılmak.
 4. Kadın işçinin evliliği dolayısı ile işten ayrılması.
 5. İşçinin ölümü.
 6. Muvazzaf askerlik sebebi ile işten ayrılmak.
 7. En az 1 yıl süreyle aynı işverene bağlı olarak çalışmış olmak.
 8. İş sözleşmesini sona erdirmiş olmak.

Bu şartlardan uygun olan koşulları birlikte sağlayan bir çalışan, kıdem tazminatı hakkını elde edebilir. Ancak, bazı durumlarda kıdem tazminatı ödenmeyebilir. Örneğin, işçinin kusuru nedeniyle (işverenin haklı feshi) işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı ödenmeyebilir.

Kıdem tazminatı miktarı,

 • çalışanın hizmet süresine,
 • son aldığı brüt ücrete ve
 • işveren tarafından sağlanan ek menfaatlere

bağlı olarak hesaplanır. İş Kanunu’na göre, her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. En az 1 yıl süreyle çalışmak koşuluyla, yarım yıl ve daha az/fazla süreler için ise tazminat miktarı işçininkıdemine oranla hesaplanır. Ancak, kıdem tazminatı miktarı, İş Kanunu’nda belirtilen üst sınırlara tabidir. Bu üst sınırlar her yıl yeniden belirlenir ve güncel olarak takip edilmelidir.

Kıdem tazminatı alma süreci genellikle işveren ve çalışan arasında anlaşmazlık yaşanmadan gerçekleşir. Ancak, anlaşmazlık durumunda çalışanlar haklarını savunmak için yasal yollara başvurabilirler. İş Mahkemeleri, kıdem tazminatı davalarını çözmek için yetkilidir.

Kıdem tazminatı bir çalışanın hak ettiği bir ödemedir ve işverenlerin bu ödemeyi yapması yasal bir zorunluluktur. Eğer kıdem tazminatı alma şartlarınızı sağlıyorsanız ve işvereniniz size bu ödemeyi yapmıyorsa, haklarınızı savunmak için hukuk büromuzda hukuki destek alabilirsiniz.

İş hukukuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak için uzman avukatlarımızdan randevu almanızı öneririz.

Mirasın Paylaşılması

Mirasın Paylaşılması

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçilerin işverenleri ile olan çalışma süresi sonunda hak ettikleri bir tazminat türüdür. İşçilerin işten ayrıldıklarında veya işveren tarafından işten çıkarıldıklarında alacakları bu tazminat, çalışma hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı hakkında bazı belirsizlikler ve yanlış anlamalar bulunmaktadır. Bu yazıda, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını adım adım açıklayacağız.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu’na göre işçilerin işverenleriyle olan çalışma süresi sonunda hak ettikleri bir tazminat türüdür. İşçinin işveren tarafından haksız şekilde işten çıkarılması, işçinin haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi ve diğer kanuni koşulların varlığı durumunda ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve son aldığı brüt ücrete göre hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması için kullanılan formül, işçinin çalıştığı süreye ve son aldığı brüt ücrete dayanır. İşçinin kıdem tazminatı hesaplaması için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • İşçinin çalışma süresini hesaplayın. Bu süre, işe başlama tarihinden işten ayrılma tarihine kadar geçen süredir.
 • İşçinin son aldığı brüt ücreti belirleyin. Bu ücret, işçinin en son aldığı brüt maaştır.
 • Kıdem tazminatı hesaplaması için kullanılan formülü uygulayın. Bu formül, işçinin çalışma süresini ve son aldığı brüt ücreti dikkate alır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplaması için kullanılan formül, işçinin brüt ücreti ve çalışma süresi gibi faktörlere dayanır. Genel olarak kabul edilen kıdem tazminatı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Kıdem Tazminatı = (Brüt Ücret x Çalışma Süresi)– Damga Vergisi

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Örnek kıdem tazminatı hesaplama, Ahmet Bey 10 yıl boyunca aynı işyerinde çalışmış ve işveren tarafından işten haksız şekilde çıkarılmıştır. Ahmet Bey’in brüt ücreti 15.000 TL’dir. Kıdem tazminatını hesaplamak için formülü kullanabiliriz:

Kıdem Tazminatı = (15.000 TL x 10) – Damga Vergisi (binde 7,59) = 119.089,2 TL

Ahmet Bey’in 10 yıl boyunca çalıştığı işyerinden alacağı kıdem tazminatı 119.089,2TL olacaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı hesaplama sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

 • Kıdem tazminatı hesaplama sürecinde, işçinin brüt ücreti ve çalışma süresi dikkate alınır. Brüt ücret, işçinin maaşı üzerindeki vergiler ve kesintiler düşülmeden hesaplanan miktarı ifade eder.
 • Kıdem tazminatı hesaplama sürecinde, işçinin çalışma süresine oranlanarak olarak hesaplanır. Örneğin, 6 yıl 8 ay çalışan bir işçinin çalışma süresi 6 yıl 8 ay üzerinden hesaplanacaktır.

Kıdem Tazminatı Ödemesi Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı ödemesi, genel olarak işçinin işvereni tarafından yapılır. İşçi, işten ayrıldığında veya işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatını talep edebilir. İşveren, işçinin kıdem tazminatını hesaplayarak ödemesi gereken tutarı belirler. Kıdem tazminatı işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanır ve işçiye banka hesabı üzerinden veya nakit olarak ödenir.

İşverenin Eşit Davranma Borcu

Mirasın Paylaşılması

İşçi Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatına Hak Kazanır?

İşçi hakları, çalışanların korunması ve adil bir çalışma ortamı sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu haklardan biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılması durumunda çalıştığı süreye bağlı olarak ödenen bir tazminat şeklidir. Ancak, her işçi her durumda kıdem tazminatına hak kazanmaz. İşçinin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazandığını inceleyelim.

1. İşçinin İstifa Etmesi

İşçi, kendi isteğiyle işten ayrıldığında genellikle kıdem tazminatı hakkını kaybeder. İstifa etmek, işçinin kendi iradesiyle işten ayrılması anlamına gelir ve bu durumda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda, işçinin haklı bir sebep göstererek istifa etmesi halinde kıdem tazminatı talep edebilir.

2. İşveren Tarafından İşten Çıkarılma

İşveren tarafından işten çıkarılan işçi, genellikle kıdem tazminatına hak kazanır. İşverenin işçiyi haklı bir neden olmaksızın veya diğer bir deyişle haksız bir şekilde işten çıkarması durumunda, işçi kıdem tazminatı talep edebilir. Ancak, işçinin ağır kusur veya disiplin suçu işlemesi halinde kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkabilir.

3. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi durumda, kıdem tazminatı koşullarını sağlayan işçinin tazminat hakkı doğacaktır. Bu noktada feshin haklı neden oluşturup oluşturmadığı önem arz etmektedir. Haklı nedenlerin varlığının mevcut olduğu durumlarda işçi kıdem tazminatı talep edebilecek, ancak işçinin fesih sebebi haksız ise kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

4. Kadın İşçinin Evliliği

Kadın işçi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Çalıştığı dönemde evli olan kadının bu haktan yararlanma durumu bulunmamaktadır. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi bu şekilde sonra erdirilmesi halinde, işçi kıdem tazminatı talep edebilir.

5. Muvazzaf Askerlik

İş sözleşmesinin muvazzaf askerlik sebebiyle sona erdirilmesi halinde işçinin kıdem tazminatı hakkı doğacaktır. Muvazzaf askerlik her erkek vatandaşın yapmakla görevli olduğu vatandaşlık ödevi olduğundan bu sebebe dayalı olarak iş ilişkisinin sona erdirilmesi işçiyi kıdem tazminatına hak kazandıracaktır.

6. İşyerinin Kapanması

İşyerinin kapanması durumunda işçi, kıdem tazminatı talep edebilir. İşverenin mali durumunun kötüleşmesi veya iflas etmesi sonucunda işyeri kapanırsa, işçiye kıdem tazminatı ödenir. Ancak, işçinin iflas veya kapanma durumunda işten çıkarılması halinde kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkabilir.

7. Emeklilik veya Ölüm Durumu

İşçinin emekli olması veya ölümü durumunda da kıdem tazminatı ödenir. İşçinin emeklilik yaşına gelmesi veya ölümü halinde, kıdem tazminatı hak sahiplerine ödenir. Ancak, işçinin emekli olmaması durumunda kıdem tazminatı talep edilemez.

İşçinin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazandığını inceledik. Kıdem tazminatı, işçinin çalışma süresine ve işten ayrılma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşçilerin haklarını korumak ve adil bir çalışma ortamı sağlamak için bu hususlara dikkat etmek önemlidir.

İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alamaz?

İşçi hakları, çalışanların korunması ve adil bir çalışma ortamı sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu haklar arasında en önemlilerinden biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılması durumunda çalıştığı süreye bağlı olarak ödenen bir tazminat türüdür. Ancak, her durumda işçi kıdem tazminatı alamaz. İşte işçinin hangi hallerde kıdem tazminatı alamayacağına dair bilmeniz gerekenler.

1. İşçinin Kendi İradesiyle İşten Ayrılması

İşçi, kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı hakkını kaybeder. İşçinin işverene yazılı olarak istifa etmesi durumunda, kıdem tazminatı talep edemez. Ancak, işçinin işveren tarafından mobbing, cinsel taciz gibi nedenlerle istifa etmeye zorlandığı durumlarda, bu durum mahkeme kararıyla tespit edildiğinde kıdem tazminatı hakkı korunur.

2. İşçinin Haklı Nedenle İşten Çıkarılması

İşçinin, işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılması durumunda da kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkar. İşveren, işçinin ağır kusurlu disiplinsiz davranışları, devamsızlık sınırının aşılması, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları veya işyerinde hırsızlık gibi ciddi ihlalleri nedeniyle işçiyi haklı nedenle çıkarabilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı talep edemez.

3. Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçi, sözleşme süresi sona erdiğinde kural olarak kıdem tazminatı alamaz. Belirli süreli iş sözleşmesi, işveren ve işçi arasında belirli bir süre için yapılan bir sözleşmedir. Sözleşme süresi sona erdiğinde işçi kural olarak kıdem tazminatı talep edemez.

İşçi haklarının korunması ve adil bir çalışma ortamının sağlanması, çalışanların motivasyonunu artırır ve iş verimliliğini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle işverenlerin, işçilerin haklarını gözetmeleri ve iş kanunlarına uygun davranmaları son derece önemlidir. İşçilerin kıdem tazminatı hakkını kaybetmemeleri için işverenlerin iş kanunlarına uygun bir şekilde hareket etmeleri ve işçi haklarını korumaları gerekmektedir.

İşçi hakları sadece birer hukuki terimler değil, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve geleceklerini güvence altına alabilmeleri için önemli birer unsurdur. Bu nedenle işçilerin haklarını bilmeleri ve gerektiğinde hukuki süreçte haklarını korumaları açısından önemlidir.

Emeğin karşılığı olan hak arayışında süreç mahkemeye taşınmışsa alanında uzman avukat arkadaşlarımızla birlikte hareket etmeniz, hak kaybı yaşamamanız açısından son derece önemlidir.

Ücretli Danışmanlık ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak Amacıyla Randevu Talebinde Bulunabilirsiniz

Telefon:+90 322 450 61 06

Mobil:+90 536 708 65 18

0536 708 6518Randevu