Mirasın Paylaşılması

Tarafından admin - İçinde:

Miras paylaşılması, miras paylaşımı, miras paylaşımı hangi mahkemede yapılır?

Mirasın Paylaşılması

Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı malvarlığının yasal olarak mirasçıları arasında paylaşılması işlemidir. Türk Medeni Kanunu’na göre miras, kanuni mirasçılar arasında intikal eder ve paylaşılır. Bu paylaşım süreci, mirasçılar arasında bazen anlaşmazlıklara ve hukuki sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, mirasın paylaşılması sürecinde dikkatli ve doğru adımlar atmak, uzman bir avukattan yardım almak önemlidir.

Mirasçılar iki kısma ayrılır,

 1. Yasal mirasçılar
 2. Atanmış mirasçılar

Yasal mirasçılar soy bağı ile miras bırakan kişiye bağlı olanlar ile hukuki olarak evlatlık edinilerek aileye dahil olmuş olanları kapsar. Atanmış mirasçılar ise vasiyetname ile mirastan pay alma hakkına sahip olanlardır.

Mirastan Kimler Yararlanır?

Mirastan pay alacakları şu şekilde sıralayabiliriz,

 1. Anne
 2. Baba
 3. Eş ve çocuklar
 4. Torunlar ve kardeşler
 5. Evlatlıklar
 6. Ve diğer soy bağı ile bağlı olanlar (Büyükbaba, büyük anne, amca, dayı vb.)

Mirasın Paylaşılması Süreci

Mirasın paylaşılması süreci, miras bırakanın ölümüyle başlar. Ölen kişinin malvarlığı, mirasçıları arasında paylaşılacak olan aktif ve pasif varlıklardan oluşur. Bu varlıkların değerlendirilmesi, mirasın paylaşılması sürecinde önemli bir adımdır.

Mirasın paylaşımı için farklı yol vardır.

 • Mirasçıların kendi aralarında yapacakları anlaşma ile paylaşım
 • Mirasçıların anlaşamaya varamaması halinde mirasın mahkeme yoluyla yolu ile paylaşımı

Bu paylaşıma yasal bir engel yoksa mirastan pay alacak olanlar mirasın paylaşımına serbestçe karar verebilirler. Ancak miras paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düşülecek olursa hukuki sürece başvurulacaktır. Mirasın paylaşımı ile ilgili hukuki süreç avukat yardımı olmadan hata yapılma olasılığı yüksek bir süreçtir. Bu nedenle avukatlık büromuzda miras hukuku alanında uzman arkadaşlarımızdan yardım talep etmeniz, işlemleriniz ve hukuki sürecin hak kaybı yaşanmadan tamamlanası açısından yararlı olacaktır.

Mirasın anlaşma yoluyla paylaşılamaması durumunda mirasçılar paylaşımın mahkeme yoluyla yapılabilmesi için “ mirasın paylaşımı (taksimi) davası” açabilirler. Mirasın paylaşımı Türk Medeni Kanunu’nun 642. maddesinde düzenlenmiştir.  Kanuna göre mirastan pay alma hakkına sahip olan herkes mirasın paylaşımını talep etme hakkına sahiptirler.

Mirasın paylaşımı davası ile miras bırakanın malvarlıkları belirlenerek mirasçılar arasında pay edilir. Bu davaya dahil olmak istemeyen mirasçılar mal varlığının belli bir kısmının kendilerine verilmesi karşılığında (araba, arsa, para vb.) ortaklıktan vazgeçebilirler.

Reddi Miras – Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Reddi Miras – Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşımı Hangi Mahkemede Yapılır?

Miras paylaşımı ile ilgili davalara Sulh Hukuk Mahkemesi bakmaktadır. Miras davaları, miras bırakan kişinin ikametgâh adresinde bulunan sulh hukuk mahkemesinde açılır.

Sulh hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

 • Vasiyetname ile ilgili konular ve vasiyetnamenin açılması
 • Miras ortaklığına temsilci atanması
 • Mirasçı belgesinin iptal edilmesi
 • Mirasın reddi davası
 • Vasi atanması veya vasilikten alınması
 • Ortaklığın giderilmesi davası
 • Kat mülkiyeti ile ilgili davalar
 • Kayyım atanması
 • Ve Sulh hukuk mahkemesinde görülen diğer dava konuları…

Miras Paylaşımı Yapılmadan Satış Yapılabilir mi?

Mirastan pay hakkı bulunan mirasçılardan herhangi biri hangi sebeple olursa olsun miras paylaşımı öncesinde kalan mirasla ilgili herhangi bir satış işlemi yapamaz. Bu tür işlemler ancak miras paylaşımı tamamlandıktan sonra hak sahibi olan kişi tarafından yapılabilir.

Miras paylaşımı sonrası paylaşıma itiraz yapılmaz ise pay alanlar ellerindeki payları istedikleri gibi değerlendirebilirler.

Veraset ve İntikal Vergisi

Miras paylaşımı yapıldıktan sonra miras üzerinden devlete verilmesi gereken vergi veraset ve intikal vergisi olarak adlandırılır. Miras sonrası mirastan pay alanlar kendilerinde kalan malların vergilerini ödemekle yükümlüdürler.

Miras olarak kalan taşınmazların vergileri bulundukları yerdeki kurumlara ödenir. Miras ile ilgili vergi ödendikten sonra mirasın kullanımı ile ilgili herhangi bir engel kalmamaktadır.

Mirasın Paylaşılması İçin Gerekli Belgeler

Mirasın paylaşılması sürecinde belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgeler, miras bırakanın malvarlığının doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Mirasın paylaşılması için gerekli belgeler şunlardır:

 • Ölüm belgesi: Miras bırakanın ölümünü kanıtlayan resmi belge.
 • Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamı): Mirasçıların, mirasçı olduğunu kanıtlayan belge.
 • Tapu ve araç kayıtları: Miras bırakanın mülklerine ve araçlarına ilişkin kayıtlar.
 • Banka hesap belgeleri: Miras bırakanın banka hesaplarına ilişkin belgeler.
 • Borç belgeleri: Miras bırakanın borçlarına ilişkin belgeler.

Mirasın Paylaşılması Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Miras paylaşımı sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır,

 1. Mirasın paylaşılması süreci, kanuni mirasçılar arasında gerçekleşir. Bu nedenle, mirasçıların kimliklerinin ve haklarının doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir.
 2. Mirasın paylaşılması sürecinde, miras bırakanın borçları da dikkate alınmalıdır. Borçlar, mirasın paylaşılması sırasında düşülecek ve mirasçılar arasında adil bir paylaşım sağlanacaktır.
 3. Mirasın paylaşılması sürecinde, miras bırakanın vasiyeti de dikkate alınmalıdır. Vasiyetname, mirasçılar arasında paylaşımın nasıl yapılacağını belirleyebilir.
 4. Mirasın paylaşılması sürecinde, mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda uzman bir avukattan destek almak önemlidir. Avukat, mirasçıların haklarını korumak ve adil bir paylaşım sağlamak için gerekli hukuki adımları atacaktır.

Mirasın paylaşılması süreci, miras bırakanın malvarlığının yasal mirasçıları arasında adil bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu süreçte dikkatli ve doğru adımlar atmak, mirasçıların haklarını korumak için önemlidir. Mirasın paylaşılması sürecinde uzman bir avukattan destek almak da, hukuki sorunların önlenmesi ve adil bir paylaşımın sağlanması açısından önemlidir.

 

Ücretli Danışmanlık ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak Amacıyla Randevu Talebinde Bulunabilirsiniz

Telefon:+90 322 450 61 06

Mobil:+90 536 708 65 18

0536 708 6518Randevu