Reddi Miras – Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Tarafından admin - İçinde:

Reddi miras, Mirasın reddi nasıl yapılır? miras nasıl reddedilir? Adana avukat, miras hukuku

Reddi Miras – Mirasın Gerçek Reddi Nasıl Yapılır?

Reddi miras yani Mirasın (gerçek) reddi, bir kişinin vefat eden bir aile üyesinden kalan mirası kabul etmek istemediği bir durumu ifade eder. Bu blog yazısında mirasın reddi nedir, nasıl yapılır, neden yapılır ve sonuçları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Mirasın reddi hukuki bir süreç gerektirir ve belirli prosedürlere tabidir. Mirasın reddedilmesiyle birlikte mirasçı, mirasın avantajlarından ve dezavantajlarından feragat eder. Ayrıca, mirasın reddedilmesi, mirasçının mirasın borçlarından sorumlu olmadığı anlamına gelir.

Her insanın hayatında bir noktada, bir aile üyesinin vefatı ve ardından mirasın dağıtılması süreciyle karşılaşması muhtemeldir. Ancak bazen, bir kişi mirası reddetme kararı alabilir. Bu durumda, mirasın reddi hukuki bir süreç gerektirir ve buna “reddi miras veya mirasın gerçek reddi” denir. Mirasın reddi ile ilgili hukuki süreç bireysel açıdan zor ve karmaşık olduğu için bu alanda uzman avukatlarımızdan yardım almanızı öneririz.

Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

Mirasın gerçek reddi, genel olarak bir kişinin vefat eden bir aile üyesinden kalan mirası kabul etmek istemediği bir durumu ifade eder. Bu karar, kişinin mirasçı olma hakkından feragat ettiği anlamına gelir. Mirasın reddi, yasal veya atanmış mirasçılar tarafından yapılabilir. Reddi miras, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir ve belirli prosedürlere tabidir.

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar?

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Miras, bir kişinin ölümüyle geride bıraktığı mal varlığının yasal olarak intikal edilme sürecidir. Ancak bazen mirasçılar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Kişi bu anlaşmazlık çerçevesinde veya başkaca sebeplerle miras reddedilebilir. Reddi miras davaları, mirasçıların mirası reddetme taleplerini içeren hukuki süreçlerdir.

Reddi miras davaları, Türk Medeni Kanunu ilgili maddeleri uyarınca açılan davalardır. Bu davalara bakacak mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Sulh Hukuk Mahkemeleri, miras hukukuyla ilgili davalara yetkili olan mahkemelerdir.

Mirasın reddi davası, mirasın açıldığı yerde veya reddi miras talebinde bulunan mirasçının oturduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılabilir.

Reddi miras davaları, Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurularak yapılmaktadır. Mirasçının reddi miras başvuru iradesi mirasın tamamını reddetme şeklinde olmalıdır. Bu nedenle sadece borçlara ilişkin mirasın reddedilmesi mümkün değildir. Ayrıca reddi miras başvurusunun kayıtsız ve şartsız şekilde yapılması gerekir. Reddi miras davası, teknik ve hassas bir süreç olduğundan alanında uzman avukatlardan destek alınması önemlidir.

Reddi miras davaları, mirasçının mirası reddetmek istemesi durumunda açılır. Mirasçının, mirası reddetmek için haklı bir sebep ileri sürmesine gerek yoktur. Ancak reddi miras başvurusunun kayıtsız ve şartsız şekilde yapılması yeterlidir. Bu noktada sebeplerin mahkemeye nasıl sunulacağı ve kanun maddeleri önemli olduğu için miras hukukuna hakim bir avukattan vekalet almanız davanın lehte sonuçlanması açısından son derece önemlidir. Reddi miras davaları, genellikle

 • mirasın borçlarla yüklü olması,
 • mirasın değersiz veya
 • zararlı olması

gibi durumlarda açılır.

Reddi miras davaları, mirasçının mirası reddetmek için mahkemeye başvurmasıyla başlar. Mahkeme, mirasçının talebini değerlendirir ve bu çerçevede mirasçının mirası reddetmesine karar verir. Reddi miras davalarında mahkeme, mirasçının yasal mirasçılık durumunu, reddi miras dilekçesi unsurlarını ve reddi miras süresini dikkate alarak karar verir.

Mirasın Reddi Hangi Sürede Yapılır?

Reddi miras davaları, mirası reddedecek kişinin sıfatına göre değişiklik göstermekle birlikte kural olarak üç ay içerisinde yapılması gerekir. Diğer bir deyişle mirasçının, murisin ölümünden ve mirasçılık sıfatını öğrenmesinden itibaren üç aylık süresi bulunur. Bu süre içerisinde reddi miras yapılmaması halinde miras kayıtsız şartsız kabul edilmiş sayılacaktır. Bazı durumlarda mirasın kabul edilmesi aleyhe sonuçlar doğuracağından bu gibi mağduriyetlerin yaşanmaması için miras hukuku alanında çalışan bir avukattan hukuki destek almanız gerekli ve önemlidir.

Ziynet Eşyasının İadesi Davasında Yargıtay Uygulaması

Ziynet Eşyasının İadesi Davasında Yargıtay Uygulaması

Mirasçının Haklarının Gözetilmesi

Reddi miras davalarında mahkeme, mirasın reddedilmesi durumunda mirasçının haklarını da gözetir. Mirasçının mirası reddetmesi, mirasçının miras payından feragat etmesi anlamına gelir. Mirasçının, mirası reddetmesi durumunda mirasçı haklarından yararlanabilmesi mümkün değildir.

Reddi miras davaları, mirasçıların mirası reddetme taleplerini hukuki bir sürece dönüştürür. Reddi miras davaları, miras hukuku alanında uzmanlaşmış Sulh Mahkemeleri tarafından karara bağlanır.

Mirasın Reddi Neden Yapılır?

Mirasın reddi, bazı durumlarda tercih edilebilir. Kişi, mirası kabul etmek istemediği zaman reddi miras yoluna gidebilir. Bunun birkaç nedeni olabilir:

 1. Borçlar: Miras bırakanın borçları, mirasçılara geçer. Bir kişi, mirasın kabul edilmesi durumunda mirasçı olarak bu borçları üstlenmek istemeyebilir.
 2. Mirasın Değerinin Az Olması: Mirasın değeri, bazen mirasçıların beklentilerini karşılamayabilir. Bu durumda, mirasçı mirası reddedebilir.
 3. Diğer Mirasçılarla Uyuşmazlık: Mirasın paylaşımı konusunda diğer mirasçılarla anlaşmazlık yaşanabilir. Bu durumda, bir kişi mirası reddedebilir.
 4. Mirasın Getirdiği Sorumluluklar: Mirasın kabul edilmesi, bazen mirasçıya ek sorumluluklar getirebilir. Bir kişi bu sorumlulukları üstlenmek istemeyebilir ve mirası reddedebilir.

Reddi Mirasın Sonuçları

Mirasın reddedilmesi, mirasçının miras hakkından feragat ettiği anlamına gelir. Bu durumda, mirasçı mirasın avantajlarından ve dezavantajlarından vazgeçer. Mirasçı, mirasın dağıtımında yer almaz ve mirasın diğer mirasçılara paylaştırılmasında rol oynamaz.

Ayrıca, mirasın reddedilmesi, mirasçının mirasın borçlarından sorumlu olmadığı anlamına gelir. Mirasçı, mirasın reddedilmesiyle birlikte mirasın borç yükünden kurtulur.

Mirasın reddi, bir kişinin mirası kabul etmek istemediği durumlarda tercih edilen bir hukuki işlemdir. Mirasın reddi için belirli süre ve şekil şartlarına uyulmalıdır. Reddi miras işlemi mahkeme huzurunda gerçekleştirilir ve mirasçı, mirasın avantajlarından ve dezavantajlarından feragat eder. Mirasın reddedilmesiyle birlikte mirasçı, mirasın dağıtımında yer almaz ve mirasın borçlarından sorumlu olmaz.

Reddi Mirasın İptali

Mirasın reddi yönünde irade gösteren kişinin bu beyanından dönmesi kural olarak mümkün değildir. Yalnızca iradesinin yanılma, aldatma veya hile sonucu gerçekleştiğini iddia ve ispat ederek mirasın reddinin iptalini talep edebilir. Mirasın reddinin iptali kural olarak mümkün olmadığından miras hukuku alanında çalışan uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mal Kavramı

Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mal Kavramı

Reddi Miras: Borç ve Sorumluluklar

Reddi miras, bir kişinin ölen bir aile üyesinin mirasını kabul etmeyi reddetmesidir. Reddi miras yapmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar ve dikkat etmesi gereken noktalar. Mirasın değeri ve borçlar hakkında bilgi almak için bir hukuk uzmanı ve mali danışmandan yardım almanın önemi.

Reddi Miras İçin Ne Yapmak Gerekir?

Reddi miras yapmak isteyen bir kişi, öncelikle ölüm haberini aldıktan sonra mirasçı olduğunu öğrenmelidir. Mirasçı olduğunu öğrenme genelde mirasçılık belgesi ile gerçekleştirilmektedir. Mirasçı olduğunu öğrendikten sonra, reddi miras işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izlemelidir:

 1. Reddi miras dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçede, reddeden kişi mirasın tüm hak ve yükümlülüklerinden feragat ettiğini belirtmelidir.
 2. Dilekçe, mevzuatta belirtilen koşulları sağlamalıdır. Bu, reddi mirasın sağlıklı olarak gerçekleşmesini sağlar.
 3. Reddi miras dilekçesi, mirasın açıldığı yer veya başvuruda bulunan mirasçının oturduğu yerdeki mahkemeye sunulmalıdır.
 4. Mirasın diğer mirasçılarına ve alacaklılarına reddi mirasın bildirilmesi gerekmektedir.

Reddi Miras Borç Kime Kalır?

Bir kişi mirası reddettiğinde, mirasçı olduğu kişinin borçlarından da feragat etmiş olur. Reddi miras yaptıktan sonra, mirasçı olmanın yanı sıra ölen kişinin borçlarından dolayı da sorumlu olmaz. Bu, reddeden kişinin kişisel varlıklarının, ölen kişinin borçlarını ödemek için kullanılamayacağı anlamına gelir.

Ancak, reddeden kişi, ölen kişinin borçlarını ödemek için mirasın değerinden daha fazla bir miktara sahipse, bu durumda borçlarla ilgili sorumluluk taşınabilir. Bu nedenle, reddi miras işlemi gerçekleştirilmeden önce, mirasın değeri ve ölen kişinin borçları dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu noktada miras hukukuna hakim bir avukattan yardım almanız önemlidir.

Borçtan Dolayı Reddi Miras

Bazı durumlarda, mirasın reddedilmesi gerekebilir çünkü miras, ölen kişinin ağır borç yükü altında olduğu durumlarda bile geçerli olabilir. Bu durumda, reddeden kişi mirasın tüm hak ve yükümlülüklerinden feragat etmek suretiyle, borçlardan kaçınabilir ve kişisel sorumluluklardan kurtulabilir.

Borçtan dolayı reddi miras yapmak isteyen bir kişi, yukarıda belirtilen adımları takip etmelidir. Bununla birlikte, bu tür bir durumda, bir hukuk uzmanından ve mirasın durumunu değerlendirebilecek ve miras hukukuna hakim bir miras avukatı ile bağlantı kurup yardım almanız önemlidir. Bu uzmanlar, kişinin çıkarlarını korumasına yardımcı olabilir ve doğru adımların atılmasını sağlayabilir.

Reddi miras, bir kişinin ölen bir aile üyesinin mirasını kabul etmeyi reddetmesidir. Reddeden kişi, mirasın tüm hak ve yükümlülüklerinden feragat etmektedir. Reddi miras yapmak isteyen bir kişi, belirli adımları izlemeli ve reddi miras dilekçesini yetkili ve görevli mahkemeye sunmalıdır. Reddi miras yaptıktan sonra, mirasçı olmanın yanı sıra ölen kişinin borçlarından da sorumlu olmaz. Ancak, mirasın değeri ve borçlar dikkatlice değerlendirilmelidir. Borçtan dolayı reddi miras yapmak isteyen kişiler, bir hukuk uzmanı ve mali danışmandan yardım almalıdır.

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

 • Reddi miras süresi dolmadan miras paylaşımı yapanlar,
 • Mirasın paylaşımında söz sahibi olma yeterliliğine sahip olmayanlar,
 • Reddi miras için zamanında müracaat etmeyenler,
 • Reddi miras hakkından feragat edenler,
 • Miras malları ile olağanın dışında işlemler yaparak sahiplenenler,
 • Miras ile kalan malları gizleyenlerin reddi miras hakları yoktur.

Ücretli Danışmanlık ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak Amacıyla Randevu Talebinde Bulunabilirsiniz

Telefon:+90 322 450 61 06

Mobil:+90 536 708 65 18

0536 708 6518Randevu