Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafından admin - İçinde:

Çekişmeli boşanma davası, çekişmeli boşanma durumu ne kadar sürer? çekişmeli boşanma aşaması aşamaları, adana

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, çiftler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle mahkeme tarafından çözülmesi gereken bir boşanma türüdür. Dava, anlaşmazlıklar nedeni ile açıldığı için anlaşmalı boşanma davalarına göre daha karmaşık ve bir avukat aracılığı ile takip gerektiren davalardır.

Çekişmeli boşanma davasında, çiftler arasında

 • boşanma şartları,
 • mal paylaşımı,
 • nafaka,
 • çocukların velayeti

ve diğer önemli konular üzerinde anlaşmazlık bulunur. Taraflar, mahkemede iddialarda bulunur ve bu iddiaları ispatlamak için kanıtlar sunarlar. Çekişmeli boşanma davaları karşılıklı anlaşmazlıklar ve talepler nedeni ile genellikle daha uzun sürer. Tarafların iddialarını ve taleplerini desteklemek için delil toplama, mahkeme oturumları ve uzman görüşlerine başvurulması gerekebilir. Bu durum, dava sürecini uzatabilir.

Bu davalar anlaşmazlık sonucu açıldığı için hukuki ayrıntıları hak kaybına sebep verebilecek kadar karmaşıktır. Mahkemeler, boşanma nedenleri, mal paylaşımı, nafaka hesaplamaları ve çocukların velayeti gibi konularda karar vermek zorundadır. Bu nedenle, boşanma avukatı ile görüşerek desteğinin alınması önemlidir.

Çekişmeli boşanma davasının sonucunda verilen mahkeme kararları, tarafların uymaları gereken hukuki kararlardır. Mal paylaşımı, nafaka ödemeleri ve çocukların velayeti gibi konularda karara uyulması gerekir. Kararlar tarafların tüm yaşamını etkileyeceği için sürecin bir avukat aracılığı ile yürütülmesi önemlidir.

Avukatın Rolü

Taraflar için avukatlar, hukuki danışmanlık ve temsil sağlarlar. Tarafların haklarını korumak ve iddialarını savunmak için avukatlar tarafından rehberlik alınması önemlidir.

Mahkemeler, taraflar arasında anlaşmazlıkları çözmek için müzakereleri veya arabuluculuğu teşvik edebilirler. Ancak, bu tür alternatif çözüm yolları, çekişmeli boşanma davalarında her zaman başarılı olmayabilir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak amacıyla bu alanda uzman bir avukatın desteğini almanızı öneririz.

Türk Medeni Kanununda Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, çiftler arasındaki boşanma şartları konusunda anlaşmazlık olduğu ve bu anlaşmazlıkların mahkeme tarafından çözülmesi gerektiği bir boşanma türüdür. Boşanma davasının hangi durumlarda açılabileceği ve taraflarla ilgili maddeler Türk Medeni Kanunu (TMK) ‘na göre düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu (TMK), boşanma davalarını düzenleyen yasal bir çerçeve sunar.

 1. Boşanma Sebepleri: TMK, boşanma nedenlerini belirtir. Zina, hayata kast, akıl hastalığı, cinsel işlev bozukluğu gibi nedenler boşanma için başvurulabilecek haller arasındadır.
 2. Boşanma Davasının Açılması: Çekişmeli boşanma davası açmak için bir avukat aracılığıyla dava dilekçesi hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Dava, boşanma nedenleri ve talepleri içeren bu dilekçe ile başlar.
 3. Dava ve Cevap Dilekçeleri: TMK, dava dilekçesi ve cevap dilekçesi sürecini düzenler. Davacı tarafından dilekçe sunulduğunda, davalı tarafın cevap dilekçesini sunma hakkı vardır.
 4. Tazminat Talepleri: TMK’da Çekişmeli boşanma davalarında tazminat talepleri de düzenlenir. Tarafların tazminat talepleri için iddialarını ispatlamak için deliller sunmalarına izin verilir. Bu, belgeler, tanık ifadeleri ve uzman görüşlerini içerebilir.
 5. Çocukların Velayeti: Çekişmeli boşanma davalarında, çocukların velayeti önemli bir konudur. TMK, çocukların velayetinin nasıl düzenleneceğini ve çocukların çıkarlarının gözetilmesini gerektirir.
 6. Mal Paylaşımı: Evlilik sırasında edinilen malvarlığının nasıl paylaşılacağı önemli bir konudur. TMK, mal paylaşımının nasıl yapılacağını ve hangi malvarlığının aile malı sayılabileceğini düzenler.
 7. Nafaka: Çekişmeli boşanma davalarında, nafaka talepleri de sıkça görülür. Nafaka, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenerek karara bağlanır.
 8. Kararın İcra Edilmesi: Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, bu kararın icra edilmesi gerekir. Mal paylaşımı, nafaka ödemeleri ve çocukların velayeti gibi konularda karara uyulması gerekir.

Çekişmeli boşanma davaları hukuki konulara hakim olmayı gerektiren davalardır. Bu nedenle hukuk büromuzla irtibata geçerek alanında uzman boşanma avukatı arkadaşlarımızdan hukuki yardım almanızı öneririz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma

Hangi Durumlarda Çekişmeli Boşanma Davası Açılabilir?

Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre çekişmeli boşanma davası, çiftler arasında çeşitli nedenlerle anlaşmazlık olduğu durumlarda açılabilir. Bu nedenler TMK’nın 161 – 166. maddelerinde belirtilmiştir,

 1. Zina,
 2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış,
 3. Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme,
 4. Terk,
 5. Akıl Hastalığı,
 6. Evlilik Birliğinin Sarsılması

Bu nedenler, çekişmeli boşanma davası açmak için öne sürülebilecek nedenlerden sadece birkaçıdır. Çekişmeli boşanma davaları genellikle karmaşık hukuki süreçler içerir. Bu nedenle bir avukatın rehberliği ve desteği bu tür davaların yönetilmesinde önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası ve Aşamaları

 1. Hukuk Danışmanı Seçimi: Çekişmeli boşanma davası açmadan önce bir avukatın hukuki danışmanlığını almak önemlidir. Avukat, size süreci anlatır, gerekli belgeleri toplamanıza yardımcı olur ve mahkemede sizi temsil eder.
 2. Dava Dilekçesi Hazırlığı: Avukat, çekişmeli boşanma davası dilekçesini hazırlar. Dilekçede, boşanma nedenleri, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve diğer önemli bilgiler yer alır.
 3. Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra, çekişmeli boşanma davasını açmak için yerel aile mahkemesine başvurmanız gerekir.
 4. Cevap Dilekçesi ve Yanıtlar: Dava dilekçesi alındığında, davalı tarafın cevap dilekçesini sunma hakkı vardır. Taraflar, mahkemede karşılıklı olarak iddialarda bulunur ve anlaşmazlık konularını mahkemeye bildirirler.
 5. Delil Toplama ve İspatlama: Çekişmeli boşanma davası sürecinde, her iki taraf da iddialarını ve taleplerini kanıtlamak için deliller sunabilir. Bu, belgeler, tanık ifadeleri ve uzman görüşleri gibi çeşitli kanıtları içerebilir.
 6. Mahkeme Kararı: Mahkeme, dava üzerindeki delilleri değerlendirir ve bir karar verir. Bu karar, çocukların velayeti, mal paylaşımı, nafaka miktarı ve diğer önemli konuları içerebilir.
 7. Kararın Kesinleşmesi: Mahkeme kararı kesinleştikten sonra evlilik resmi olarak sona erer ve karara uyulması gerekir.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmazlık konularının mahkeme tarafından çözülmesi gerektiği için uzun ve karmaşık hukuki süreçlerdir. Tarafların haklarını ve çocukların çıkarlarını korumak için alanında uzman avukatlardan hukuki rehberlik ve destek almak önemlidir.

Boşanma Davalarında Velayet

Boşanma Davalarında Velayet

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve davalar arasında büyük farklılıklar görülebilir. Her çekişmeli boşanma davası içeriği ve iddiaları nedeniyle farklıdır ve süreç çeşitli etkenlere bağlı olarak uzayabilir.

Davanın karmaşıklığı, süreyi etkileyen temel bir faktördür. Mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve diğer anlaşmazlık konularının karmaşıklığı davayı uzatabilir. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın büyüklüğü ve sayısı, süreci etkiler.

Mahkemelerin iş yoğunluğu, davanın işlenme hızını etkileyebilir. Yoğun bir dönemde mahkemelerde davaların işlenmesi daha uzun sürebilir. Tarafların iddialarını ispatlamak için delil toplama ve mahkemede tanıkların ifadesini almak gerekebilir. Bu süreç, davanın süresini doğal olarak uzatacaktır.

Mahkeme kararının verilmesi ve kararın uygulanması süreci de davanın süresini etkiler. Kararın icra edilmesi ve uygulanması da zaman alabilir.

Genel olarak, çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürebilir. Bu davalar genel olarak birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilirler. Karmaşık durumlar ve büyük anlaşmazlıklar daha uzun süreçlere yol açabilir. Bu nedenle bir avukatın rehberliği ve desteği bu sürecin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır.

TMK 166. Madde

Madde 166 – Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise
ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul
edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin
taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

 

Ücretli Danışmanlık ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak Amacıyla Randevu Talebinde Bulunabilirsiniz

Telefon: +90 322 450 61 06

Mobil: +90 536 708 65 18

0536 708 6518Randevu